کد خبر:۵۳۳
۰۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۸

دورنمای بازگشت بریتانیا به شرق سوئز

سخنان اخیر خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در جمع سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر حمایت از این کشورها در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران واکنش های شدیدی را در میان مقامات سیاسی ایران برانگیخت
برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید.

سخنان اخیر خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در جمع سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر حمایت از این کشورها در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران واکنش های شدیدی را در میان مقامات سیاسی ایران برانگیخت و نیز پرسش هایی را در زمینه اهداف و مقاصد بریتانیا در منطقه خلیج فارس با توجه به وضعیت جدید ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن و نیز کاهش توجه آمریکا به این منطقه مطرح نمود. این امر به ویژه با عنایت به پیشینه مداخلات استعماری بریتانیا در این منطقه و شناخت دقیق بریتانیا از اوضاع و ویژگی های این منطقه و نیز پیوندهای دیرینه اش با شیوخ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ایده بازگشت بریتانیا به شرق سوئز را پس از خروج آن در سال ١٩٧١ مطرح کرده است. اما همچنان پرسش در زمینه ماهیت اهداف و مقاصد بریتانیا در منطقه به قوت خود باقی است؛ اینکه آیا بریتانیا بیشتر با اهداف اقتصادی سعی در نزدیکی بیشتر با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دارد یا به دنبال ایفای نقش گذشته خود در این منطقه و این بار با هدف مهار تهدیداتی است که از نیروهایی ناشی می شود که در پی برهم زدن نظم موجود منطقه ای هستند. باید گفت رویدادهای یمن، عراق و سوریه به اشکال مستقیم و غیرمستقیم تهدیداتی را متوجه این نظم منطقه ای ساخته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های فوق دارد.

پیروز ایزدی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها