کد خبر:۴۵۶
۲۸ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۴

قومیت، مذهب و سیاست در بلوچستان ایران: آسیب ها و راهکارها

تاریخ : خرداد ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های گردشگری موضوع : اقوام
چکیده

به گواه تاریخ، هرچند رابطه میان اقوام و نظام سیاسی ایران در مقاطع خاص تاریخی رابطه‌ای مثبت، همگرا و در جهت حمایت از حاکمیت ملی بوده است، اما در عین حال به لحاظ چالش‌هایی که از ناحیه اجتماعات قومی و ملی فراروی نظام سیاسی و اتحاد ملی ایجاد شده، مسأله مدیریت انسجام و همبستگی کشور همچنان دارای اهمیت بوده است.


تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری پیشه‌وری در سال ١٣٢٤ شمسی، اعلام دولت خودمختار مهاباد در 25ـ1324 شمسی توسط حزب دموکرات کردستان، تعارضات مستمر و متعدد لران بختیاری و بویراحمدی‌ و اعراب خوزستان با دولت، منازعات نسبتاً طولانی بلوچ‌ها با قاجاریه و بحران‌های قومی در کردستان، ترکمن‌صحرا و جنوب شرق ایران، نمونه‌هایی از چالش‌های قومی – ایلی از یکصد سال گذشته در قلمرو جامعه ملی کشور می‌باشند هدف این گزارش بررسی وضعیت تحولات قومی در استان سیستان و بلوچستان و آثار و پیامدهای آن است.

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها