کد خبر:۱۷۱
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۰

راهبردهای فن‌آوری اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی و مطالعات استراتژیک

تاریخ : ١٤ بهمن ١٣٨٧ شركت كنندگان : دکتر حسن روحانی / مهندس محمود ایلخان / دکتر علی‌اصغر آل‌شیخ موضوع : استراتژیک برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی فن‌آوریهای نو
خلاصه

در این نشست ابتدا دکتر حسن روحانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک درباره حساسیت موضوع «راهبردهای فن‌آوری اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی و مطالعات استراتژیک» به ایراد سخن پرداختند. سپس مهندس ایلخان، رییس سازمان نقشه‌برداری کشور به بررسی «فناوری اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی کشور و چالشهای موجود» پرداختند. وی گفت: «در جهت برنامه‌ریزی، فعالیتهای مختلفی باید انجام شود. یکی از مهمترین بحث‌ها جمع‌آوری اطلاعات و دیگری محیط یا مکان است. با توجه به اینکه ٧٠ الی ٨٠ درصد فعالیتها در مورد یک مکان جغرافیایی است، نیازمند استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کلیه تصمیم‌گیری‌ها می‌باشیم. این سامانه برای اولین بار در دهه ١٩٦٠ در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است ولی در کشور ما برای اولین بار در سال ١٣٦٩ توسط سازمان نقشه‌برداری کشور با تولید نقشه‌های رقومی این فعالیت به طور رسمی آغاز گردید.
در راستای فعالیتهای سازمان نقشه‌برداری کشور در سال ١٣٧٢ شورای ملی کاربران GIS با اهداف، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی و سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان متولی ایجاد GIS ملی ایجاد گردید که متأسفانه نتوانست نقش راهبردی را در این زمینه داشته باشد.» ایشان ضمن بیان تعاریفی از سامانه اطلاعات مکانی نسبت به بیان کاربردهای آن در مسائلی مانند مدیریت بحران، سیستم هشدار سریع سیلاب، مخابرات، برق، نفت و ... پرداختند.
سپس دکتر علی‌اصغر آل‌شیخ، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، موضوع «نقش استراتژیک فناوری اطلاعات مکانی و زیرساختهای اطلاعات مکان‌محور (SDI) در مطالعات آمایشی کشور» را مطرح نمود. ایشان ضمن ارائه تعریفی از زیرساختهای اطلاعات مکانی به نقش اطلاعات دقیق و به هنگام در جهت افزایش سود اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های بهینه پرداختند. همچنین چالشهای مرتبط با سامانه اطلاعات مکانی در کشور را یکی از موارد بسیار مهم و قابل بررسی مطرح نمودند که می‌توان به موازی کاری سازمانها و عدم وجود مکانیسم عملیاتی مناسب در بسیاری از این سازمانها اشاره نمود.
طبق اظهارات ایشان ایجاد زیرساخت شبکه‌های ارتباطی از اهم موارد در ایجاد یک SDI ملی می‌باشد که باید در نظر گرفته شود.
در انتها نیز پس از پرسش و پاسخ میان شرکت‌کنندگان و سخنرانان در نشست، دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی در مورد «راهبردهای فن‌آوری اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی و مطالعات استراتژیک» و نقش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره نکاتی را مطرح نمودند.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها