کد خبر:۱۶۵
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴

تحلیلی بر قیمت‌های جهانی نفت‌خام و تأثیرات ناشی از آن بر کشورها

تاریخ : ٣١ تير ١٣٨٧ شركت كنندگان : دکتر امیرعباس صدیقی / سید غلامحسین حسن‌تاش / دکتر حیدر پوریان موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد انرژی
خلاصه

موضوع مهم افزایش قیمت نفت را می‌توان به دوقسمت کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده تقسیم کرد. موضوع این نشست چگونگی تأثیر افزایش قیمت نفت بر کشورهاست. در این نشست دکتر امیرعباس صدیقی، تاریخچه قیمت نفت و گاز را بیان کرد سپس مهندس سید غلامحسین حسنتاش، به بررسی بازار جهانی نفت و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخت و در انتها دکتر حیدر پوریان، موضوع نگاهی به افزایش قیمت نفت در چارچوب یک رژیم جدید سرمایه‌گذاری در جهان: مکانیزم «پرواز به سوی کیفیت» را مطرح کرد.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها