کد خبر:۱۵۷
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲

بازنگری مسأله بنزین با رویکرد متفاوت

تاریخ : ١٩ آذر ١٣٨٦ شركت كنندگان : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
خلاصه

انرژی یک از منابعی است که برنامه‌ریزی در آن باید با نگرش راهبردی و استراتژیک انجام شود. در این کار مسأله بنزین از منظر کیفیت عرضه، تقاضا، برنامه‌ریزی و اثر بر زندگی اقتصادی کشور بررسی شده است. از منظر جایگاه انرژی در اقتصاد نشان داده‌ شده که این نگاه به انرژی باید یک نگاه فرابرنامه‌ای باشد و یک نگرش راهبردی وجود داشته باشد.
از بعد رفاهی بیان شدده است که تمام برنامه‌ریزان انرژی معتقدند که برنامه‌ریزی انرژی باید با هدف افزایش رفاه اقتصادی جامعه انجام شود. در این نشست نشان داده‌ شده است که مصرف‌کنندة ایرانی بار مشهودی را برای تأمین هزینه هر کیلومتر سفر روزانه می‌پردازد. در بعد عرضه نشان داده‌ شده است که جریان تولید را با هر معیاری بسنجیم یک جریان بسیار غیر استاندارد و ناکارآمد است. همچنین نداشتن نگرش پویا برای جایگزین کردن سوخت‌های فسیلی به نوبه خود بحران‌آفرین بوده است.
در بخش فعالیت‌های صنعتی نشان داده شده است که تولید بنزین در پالایشگاه‌ها فقط در حد ٣٠ درصد استانداردهای رایج جهان است و این در حالی است که اگر بتوانیم این را در حد ٧٠ درصد استانداردهای جهان برسانیم نه تنها به بنزین وارداتی نیاز نداریم بلکه می‌توانیم صادرکننده بنزین باشیم.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها