کد خبر:۱۴۴
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۷

الگوی توسعه ژاپن: پیشنهادهایی برای ایران

تاریخ : ٢٢ مرداد ١٣٨٥1385 موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / مدیریت ارتباطات و هماهنگی‌های بین‌المللی
خلاصه

با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی که نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی دو رقمی است بدیهی است، بسیاری از نظریه‌های توسعه همچون نظریه‌های فریدمن و کینز شاید نتوانند راهگشای مسیر توسعه باشند. در چنین شرایطی باید راهکارهای طولانی‌‌مدت را مورد بررسی قرار داد. گسترش روابط با سایر کشورها در محور توسعه همکاری‌های بین‌المللی در روند توسعه اقتصادی بسیار مؤثر می‌باشد. افزایش و دوام تخصیص یارانه به مناطق روستایی وابستگی و ادامه روند بازدارنده در مسیر توسعه را همراه دارد. باید به دنبال خلق فضای جدید در این مناطق بود و برای گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی شاید سیاست درهای باز و تغییر محیط سیاسی مؤثر باشد. گسترش تعامل و تبادل اقتصادی با کشورهای صنعتی موجب همبستگی و وابستگی متقابل می شود و این همکاری و ائتلاف میان ملل ضروری است.
بدیهی است در روند توسعه مردم باید صبور باشند و تحمل شرایط و تغییرات اهمیت دارد. تغییر قانون کار یکی از موارد مهم در جهت بهبود شرایط اقتصادی و تأثیر گذار در تداوم رشد اقتصادی می‏‌باشد. تغییر در سیستم قضایی نیز تأثیرگذار و ضروری است. حفظ ارزش‌ها و نرم‌های اخلاقی در سیاست‌گذاری‏های اقتصادی و سیاسی و حفظ استقلال در صحنـه سیاسـی از مواردی است که در ژاپن به آن توجـه خاصـی می‌شود.
در تبیین مدل توسعه اقتصادی باید انتظارات آینده را پیش‌بینی نمود و نگاه به آینده باید در فرآیند سیاست‌های اقتصادی لحاظ شود.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها