کد خبر:۱۱۹
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰

فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی منتشر شد

شماره بیست و چهارم فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی منتشر شد

فهرست مطالب


 پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران /حمیرا مشیرزاده، امیر عباسی خوشکار و فاطمه محروق


 اسطوره‌های کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بین‌الملل /علی محمودی


 معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری /شهروز ابراهیمی و منظر امرایی


 مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه /الهه کولایی و محمد سلطانی نژاد


ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها /علی‌اکبر اسدی


 «جهادیون افراطی» و امنیت اروپا /پیروز ایزدی


 سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی /فرهاد عطایی و محمدعلی رفیعی

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها