کد خبر:۱۵۵
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۲

سیاست‌های پولی و نرخ بهره صفر در ژاپن

تاریخ : ١٦ آبان ١٣٨٦ شركت كنندگان : حسینعلی تقی تهرانی / پروفسور نااوکی تاناکا موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / مدیریت ارتباطات و هماهنگی‌های بین‌المللی
خلاصه

در راستای همکاری‌های بین‌المللی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی کشور ژاپن و بهره‌گیری از تجارب علمی و سوابق عملی پیرامون خصوصی‌سازی در سال گذشته (١٣٨٥) مرکز تحقیقات استراتژیک از آقای پروفسور ناوکی تاناکا اقتصاددان برجسته ژاپن دعوت بعمل آورد تا در یک نشست تخصصی یک‌روزه با پژوهشگران، اساتید و مدیران ارشد کشور به بررسی تجارب کشور ژاپن در موضوع خصوصی‌سازی بپردازد. گزارش مبسوط آن نشست در کتاب پژوهش‌های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران سال ١٣٨٥ چاپ و منتشر گردید.
با عنایت به سیاست‌های بانکی کشور نسبت به کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی و نرخ تورم و عملکرد اجرایی بانکها در مسیر خصوصی‌سازی، معاونت محترم پژوهش‌های اقتصادی مرکز در قالب نشست تخصصی سالانه خود با اقتصاددانان بین‌المللی ، مجدداً از جناب آقای پروفسور ناوکی تاناکا و سایر همکاران ایشان دعوت بعمل آورد تا در نشستی علمی با حضور اساتید و نمایندگان بانک‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگران حوزه‌های اقتصادی و بانکی، موضوع "بانکداری با نرخ بهره صفر" که طی دهه اخیر ژاپن آن را تجربه نموده است ، را بررسی نموده و فرصتی جهت مطالعه عمیق‌تر موضوع برای علاقمندان فراهم آورد.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها