نام اثر: قاچاق انسان
زیر عنوان: چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری
نام نویسنده: هادی معتمدی
موضوع : انتشارات پیشین
زیرگروه موضوع: مرکزتحقیقات استراتژیک سابق
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: نویسندگان: هادی معتمدی، فرزانه مستوفی‌فر