نام اثر: تحلیل راهبردی و پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه
موضوع : روابط بین الملل
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: