نام اثر: علوم اجتماعی و مسئله پیچیده آب در ایران
موضوع : سیاسی امنیتی دفاعی
زیرگروه موضوع: تولیدات
نام تدوین گر: حسین فضلعلی
تاریخ انتشار:
نوع جلد: کاغذی
قطع: رحلی
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک: