چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
تازه های حقوقی

تازه های حقوقی

رویکردشناسی کاربرد عرف در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی حقوق اسلامی: (در مقام تقنین، تفسیر، تطبیق، ادله اثبات دعوا و رویه قضایی)
مؤلف: محمدامین کیخای فرزانه، احسان آهنگری
ناشر: خرسندی
تاریخ چاپ: 1398
تعداد صفحه: 180
در حیطه حقوق موضوعه، ارجاع به عرف اصولاً در حیطه حقوق عمومی است و حقوق خصوصی متفاوت است، زیرا در حقوق عمومی اصل بر حاکمیتی بودن قواعد و در حقوق خصوصی اصل بر تطبیقی بودن قواعد است؛ اما در حقوق قضایی یعنی اجرای قواعد حقوقی حقوق موضوعه، عرف می‌تواند به‌عنوان تطبیق‌دهنده قواعد بر مصادیق خارجی نقش‌آفرینی نماید و به‌عنوان یکی از موجهات ادله اثبات در نظر گرفته شود.
نویسنده در این کتاب تلاش می‌کند جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی ایران را با اشاره به نقش آن در نظام حقوقی اسلام و حقوق تطبیقی تبیین کند؛ بنابراین در ابتدا با ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای امامیه، عامه و همچنین تعاریف اصطلاحی آن به تأثیر آن در فقه و حقوق می‌پردازد. با توجه به اهمیت رویه قضایی و ادله اثبات دعوا به ارتباط عرف با این دو موضوع نیز پرداخته خواهد شد.
این کتاب در قالب مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی سعی دارد نقش عرف را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و تبیین کند.
بخش نخست این کتاب با عنوان «کلیات» ابتدا مفاهیم عرف و عادت را از نگاه‌های مختلف بررسی می‌کند و در ادامه به اقسام عرف پرداخته شده است و در قسمت انتهایی بخش به تبارشناسی مفهوم عرف و عادت در فقه و حقوق اسلامی اختصاص دارد. بخش دوم کتاب با عنوان «نسبت‌سنجی عرف و عادت با مفاهیم مشابه» ابتدا به رابطه عرف و سیره عقلا می‌پردازد. در ادامه بخش رابطه بین عرف و حکم عقل و در قسمت انتهایی بخش دوم عرف و سیره متشرعه را بررسی می‌کند.
بخش سوم این کتاب به تبیین عرف در مقام وضع، تفسیر، تطبیق، ادله اثبات دعوا و رویه قضایی اختصاص دارد. در ابتدای بخش به نقش عرف در ایجاد قواعد حقوقی در حقوق محض و حل شبهات حکمیه و در ادامه به حاکمیت عرف در حیطه قواعد تکمیلی پرداخته شده است. قسمت سوم این بخش با عنوان «عرف مفسر» به موضوع عرف در قالب حل شبهات مفهومیه و بخش چهارم به جایگاه عرف در مقام تطبیق و حل شبهات مصداقیه می‌پردازد، در بخش پنجم این کتاب نقش عرف در نظام ادله اثبات دعوا بررسی و در بخش انتهایی این بخش کتاب به موضوع رویه قضایی به‌مثابه عرف قضایی پرداخته شده است.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها