چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)

مبانی ضمان (مسئولیت مدنی) دولت از منظر قواعد فقه اسلامی

نویسنده: محمد دانش نهاد
ناشر: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 390
یکی از ادله جامعیت دین اسلام و قابلیت آن در جهت پاسخگویی به نیازهای مستحدثه و متغیر، وجود قوانین کلان در عرصه اجتماع است که در قالب قواعد فقهی و متناسب با شرایط گوناگون جامعه به منصه اجرا درمی آید. در این کتاب سعی شده است که مبانی نفی و اثبات مسئولیت مدنی دولت فارغ از مباحث حقوقی متداول، بر اساس ظرفیتهای فقه جواهری و در قالب قواعد فقهی تنقیح گردد. در این راستا ابتدا نقش قواعد فقهی در دو حوزه ایجاب و اسقاط مسئولیت مدنی دولت و پس از آن مصادیق مسئولیت مدنی دولت و در نهایت قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. قواعد فقهی همچون «تحذیر»، «اضطرار» و «اکراه» به نفی مسئولیت مدنی دولت می‌پردازند و قواعد فقهی همچون «اتلاف» و «تسبیب» به اثبات مسئولیت می‌پردازد و قواعد فقهی «لاضرر»، «لاحرج»، «احسان» و «مصلحت» نیز در مواردی موجبات اسقاط مسئولیت مدنی دولت را و در مواردی دیگر موجبات اثبات مسئولیت مدنی دولت را فراهم می‌نمایند.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها