چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
پیمان ماستریخت و پارلمان اروپایی

تحقیق توسط پارلمان‌ها، استفاده سیاسی ازحقوق دموکراتیک

پیمان اتحادیه اروپا 4(ماستریخت) نخستین مفادی است که قدرت قابل توجهی از اختیارات تحقیق را به پارلمان ارائه داد. طبق ماده 226 این پیمان نامه، حق ایجاد کمیته‌های موقت تحقیق به پارلمان اعطا شده و مبنای قانونی سرمایه گذاری با اختیارات قابل توجهی برای اقدام و تأثیرات سیاسی فراهم کرده است. مذاکرات بین سه نهاد در راستای آیین نامه ماده 226 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا 5، پس از ده سال موفقیت آمیز نبوده است. از سال 1995، پارلمان 5 کمیته تحقیق تشکیل داد که به تدریج تعداد اعضای آنها افزایش یافت و با محدودیت‌های رویه‌ای و سیاسی مواجه شد. هدف از این گزارش ارزیابی تحقیقات گذشته پارلمان، به ویژه مقایسه آنها با اقدامات در مجالس ملی اتحادیه اروپا است. این گزارش همچنین چگونگی تقویت توانایی مجلس را ارائه می‌دهد.

پیمان اتحادیه اروپا 4(ماستریخت) نخستین مفادی است که قدرت قابل توجهی از اختیارات تحقیق را به پارلمان ارائه داد. طبق ماده 226 این پیمان نامه، حق ایجاد کمیته‌های موقت تحقیق به پارلمان اعطا شده و مبنای قانونی سرمایه گذاری با اختیارات قابل توجهی برای اقدام و تأثیرات سیاسی فراهم کرده است. مذاکرات بین سه نهاد در راستای آیین نامه ماده 226 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا 5، پس از ده سال موفقیت آمیز نبوده است. از سال 1995، پارلمان 5 کمیته تحقیق تشکیل داد که به تدریج تعداد اعضای آنها افزایش یافت و با محدودیت‌های رویه‌ای و سیاسی مواجه شد. هدف از این گزارش ارزیابی تحقیقات گذشته پارلمان، به ویژه مقایسه آنها با اقدامات در مجالس ملی اتحادیه اروپا است. این گزارش همچنین چگونگی تقویت توانایی مجلس را ارائه می‌دهد.

نتیجه 1: دلایل و توجیهات استاندارد برای اعطای حق استیضاح نمایندگان مجلس به طور کلی در مورد مجلس اعمال می‌شود. در دراز مدت اختیارات تحقیق به عنوان نتیجه مسئولیت سیاسی دولت به مجلس اعطاء شد. در واقع، هدف اصلی پارلمان‌ها جمع آوری اطلاعات به منظور تشخیص کارآیی دولت است. توجیهات تکمیلی برای این اختیارات در مورد مجلس پیشنهاد و ارزیابی می‌شود. همانطور که در جدول زیر آمده است:
نتیجه 2: موضوعاتی که کمیته تحقیق در پارلمان به آن می‌پردازد مشابه مواردی هستند که در پارلمان ملی بررسی می‌شوند با این تفاوت که در مجلس باید بر نقض ادعا یا سوء مدیریت در اجرای قانون اتحادیه متمرکز شد.
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، کمیته‌های کمتری در پارلمان نسبت به مجالس نمایندگان کشورهای بزرگِ عضو تشکیل شده‌اند و پویایی موجود در پارلمان ملی در یک دهه گذشته در پارلمان منعکس نشده است.
نتیجه 3: پارلمان از قبل توانایی تحقیق را داشته اما با یک سری محدودیت روبرو بوده است. از سال 1995، پارلمان 5 کمیته تحقیق تشکیل داده که به تدریج تعداد اعضای آنها افزایش یافته و از استراتژی تشخیص خود برای بررسی دقیق و کنترل سیاست‌های اتحادیه اروپا استفاده کرده است. کمیته‌های تحقیق به پارلمان این فرصت را می‌دهند تا در دستور کار کمیسیون اروپا تأثیر بگذارد و با افزایش آگاهی شهروندان بحث دموکراتیک را گسترش دهد. کمیته‌ها با عدم همکاری دیگر نهادهای اتحادیه اروپا با مشکل دسترسی به اسناد و تشکیل جلسات مواجه شده‌اند.

سه مجموعه از 10 پیشنهادی

هدف اول، حفظ قدرت تحقیق و بررسی پارلمان بدون در نظر گرفتن پارلمان، شورا و کمیسیون برای توافق بر پذیرش یک قانون است، زیرا هم دومی نامشخص است و هم اینکه تحقیق یکی از وظایف دموکراتیک پارلمان است.
1- پارلمان باید به سرعت و بدون انتظار برای رسیدن به توافق نهایی نسبت به منصوب کردن کمیته‌های جدید تحقیق و بررسی، اقدام کند.
2- اندازه، هزینه و زمان لازم برای انجام فعالیتِ کمیته‌های تحقیق پارلمان باید محدود باشد.
3- پارلمان باید از طریق رویکردی حرفه‌ای و حزبی و نیز با امضای یک توافق‌نامه انتقالی برای بهره‌مندی از همکاری کمیسیون در طول تحقیق، تا زمانی که مذاکرات در مورد ماده 22۶ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا ادامه داشته باشد، قدرت تحقیق خود را تقویت کند.
4- نقش شبکه‌ای پارلمان در خصوص تحقیقات غیر قضاییِ غیر پارلمانی و پارلمانی که هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در سطح داخلی انجام می‌شود، تقویت شود. که بدین منظور باید ابزارهای فیزیکی و مجازی برای هم‌کاری بین سازمانی به کار گرفته شوند.
مجموعه دوم پیشنهادات توصیه به پارلمان جهت تقویت موقعیت چانه‌زنی فعلی خود در مذاکرات به منظور اجرای ماده 22۶ معاهده عملکرد اتحادیه اروپاست. که این امر مستلزم راهبردهای سنتی از مذاکرات بین سازمانی گذشته است، به خصوص:
1- پارلمان برای حمایت از نقش تحقیق خود باید روایتی دموکراتیک بسازد. هر کمیته تحقیق سازمان یافته باید فرصتی برای پیشبرد آن باشد. در صورت لزوم، استراتژی خود تخریبی نیز باید در ارتباط با این روایت دموکراتیک اجرا شود.
2- همه یا اکثریت قریب به وقوع گروه‌ها باید حامی مذاکرکننده پارلمان باشند. این مورد می‌تواند بدون تغییر آئین‌نامه پارلمان و از طریق یک توافق میان حزبیِ سیاسی که به هر یک از آن‌ها حق پیشنهاد دادن موضوع کمیته تحقیق و اعطای نقش گزارشگر یا صندلی در آن را می‌دهد، به دست آید.
3- رئیس پارلمان می‌تواند در کنار هر گونه ملاقات رسمی و عمومی با کمیسیون و نمایندگان شورا به طور عمومی و سیستماتیک به مذاکرات جاری و نگرانی‌های پارلمان اشاره کند.
4- پارلمان اروپا می‌تواند در قبال همکاری متعادل بین پارلمانی با پارلمان‌های ملی، حمایت صریح تعداد زیادی از آنها را در این خصوص به دست آورد (به طور کلی یا در خصوص موضوعی معین).
هم به دلایل نظری و هم به دلایل استراتژیک، این گزارش در نهایت به این نکته توجه دارد که پارلمان سطح جاه‌طلبی در خصوص شورا را کاهش می‌دهد.
1- پارلمان می‌تواند موقعیت مذاکره خود را تغییر دهد و بپذیرد که حق وادار کردن شاهدان به سطح سازمان آنها بستگی دارد و این موضوع هم در خصوص اتحادیه اروپا و هم سازمان‌های داخلی، صدق می‌کند. برای هر نماینده اتحادیه اروپا، این حق حداکثری بوده و به طور مستقیم اجرا می‌شود و در سطح اتحادیه اروپا نیز مصوب شده است. برای نمایندگان و رهبران کشورهای عضو این حق اجباری نخواهد بود، اما هرگونه استنکاف از آن باید به موقع ابلاغ شود. احضاریه، برای اشخاص ثالث، در اصل توسط کشورهای عضو، مطابق مقررات موجود برای پارلمان ملی آنها اجباری و لازم الاجرا می‌شود.
2- پارلمان می‌تواند موقعیت مذاکره خود را تغییر دهد و بپذیرد که حق دسترسی به اسناد، به اتحادیه اروپا و سطح داخلی سازمانی که اسناد در آن قرار دارند، بستگی دارد. دسترسی کلی و مستقیم به هر یک از اسناد اتحادیه اروپا در سطح اتحادیه اروپا مصوب و لازم الاجرا شده است. این دسترسی برای سازمان‌های کشورهای عضو اجباری نخواهد بود اما هرگونه استنکاف از آن باید به موقع ابلاغ شود، در خصوص اشخاص ثالث نیز دسترسی، توسط کشورهای عضو، مطابق مقررات موجود برای پارلمان ملی آنها اجباری و لازم الاجرا می‌شود.

پی‌نوشت

1- Olivier ROZENBERG
2- Eeva PAVY
3- Fabienne VAN DER ELST
4- Maastricht Treaty
5- Treaty on the Functioning of the European Union(TFEU)

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها