کد خبر:۹۴۵
۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۰
مروری بر مقاله

«راهبرد نگاری حق بر محیط‌ زیست سالم در حقوق شهروندی با تأکید بر منفعت عمومی»

توجه به حق بر محیط زیست سالم و حفاظت از آن از اموری است که طی سال‌های اخیر نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین‌المللی حفاظت از محیط زیست بازتاب خاصی دارد.
در حقوق ایران اصل پنجاه قانون اساسی مهم‌ترین مبنای حق بر محیط زیست سالم و منفعت عمومی می‌باشد اما در چهار چوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در ایران ناشناخته است و ضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن‌ها به نحو احسن تضمین‌کننده حقوق شهروندان در مقابل دستگاه‌های متخلف از قانون باشد. در مجموع به نظر می‌رسد، این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل ۵۰ قانون اساسی قابل استنتاج بوده است.
از نظر معاهدات بین‌المللی و هم‌چنین قوانین داخلی ایران، از باب کیفری مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود به دنبال چرایی این حق می‌باشد و به دنبال گامی جدید در جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق که منفعت عمومی است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد.

برای مطالعه و دریافت اصل مقاله، به تارنمای فصلنامه راهبرد حقوقی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

رضوان محمدی و سیدمحمدصادق احمدی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها