کد خبر:۸۱
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۰

دین در چشم انداز 20 ساله کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها