کد خبر:۷۴۰
۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳
در نشست هفتگی شورای سیاست‌گذاری بررسی شد:

آخرین اقدامات برگزاری همایش افول هژمونی آمریکا

نشست هفتگی شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورا، در محل پژوهشکده برگزار شد.
نشست هفتگی شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی عصر روز ١٢ آبان، با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورا، در محل پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه ابتدا آخرین اقدامات برگزاری همایش افول هژمونی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. این همایش روز ١٣ آبان در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. لازم به ذکر است در ادامه نشست، موضوعات داخلی پژوهشکده در دستور کار قرار گرفت و پیش‌نویس آیین‌نامه وب سایت پژوهشکده تحقیقات راهبردی و پیش‌نویس شرح وظایف روابط عمومی پژوهشکده ارائه شده و مورد بررسی و اظهار نظر حاضران قرار گرفت.


ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها