کد خبر:۵۷۴
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۳

عربستان سعودی و امریکا در دوره ترامپ: ظرفیت‌ها و موانع همکاری

به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا باعث ایجاد تغییراتی جدی در سیاستهای داخلی و بین المللی امریکا شده است و کمتر رئیس جمهوری در امریکا را می توان یافت که تا این اندازه از سیاستهای ساختاری دولتهای گذشته امریکا فاصله گرفته باشد.
برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید.

به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا باعث ایجاد تغییراتی جدی در سیاستهای داخلی و بین المللی امریکا شده است و کمتر رئیس جمهوری در امریکا را می توان یافت که تا این اندازه از سیاستهای ساختاری دولتهای گذشته امریکا فاصله گرفته باشد. آشنایی اندک ترامپ با عالم سیاست و به خصوص شرایط بین المللی، تجارب و نگاه اقتصادی ترامپ در سیاست خارجی، تاکید وی بر مسائل و چالشهای اقتصادی داخلی، فاصله گرفتن از ادعاهای جهانی و تمایل به نوعی از انزواگرایی نوین و انتخاب تیمی رادیکال در سیاست خارجی ترکیب خاصی است که بسیاری از معادلات در سطح ساختاری و سیاستگذاری در امریکا را برهم زده و باعث صدور سیاستها و رفتارهای متفاوت در سیاست خارجی این کشور شده است. از آنجایی که منطقه غرب آسیا همواره به عنوان یکی از مهمترین مناطق در سیاست خارجی امریکا بوده و بخش مهمی از انرژی سیاست خارجی امریکا از جمله در دوره اوباما بر این منطقه متمرکز بوده است، ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود بخشی از اظهارات و انتقادات خود را به سیاستهای دولت اوباما در این حوزه اختصاص داد. اما این اظهارات ضمن جدید بودن با تناقضات مهمی نیز همراه بود. مهمترین این اظهارات عبارت بودند از: ضرورت مبارزه جدی با داعش؛ مقابله به نفوذ منطقه‌ای ایران و لزوم لغو یا بازنگری در برجام؛ ایجاد منطقه امن در سوریه؛ پرداخت هزینه های امنیت سازی از سوی کشورهای عربی خلیج فارس و؛ عدم تمایل به مداخله در امور داخلی کشورها و تغییر رژیمهای سیاسی.

علی‌اکبر اسدی
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها