کد خبر:۵۵
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۳
نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
نتایج

سیاست آمریکا درخاورمیانه بعداز 11 سپتامبر و چرخش ها و روندها جدید موضوع مهمی است که به عنوان دستمایه این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

ارسال نظرات
پربازدید ها