کد خبر:۵۵
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۳

سیاست آمریکا درخاورمیانه بعداز 11 سپتامبر

نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
نتایج

سیاست آمریکا درخاورمیانه بعداز 11 سپتامبر و چرخش ها و روندها جدید موضوع مهمی است که به عنوان دستمایه این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها