کد خبر:۴۵۰
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۷

راهکارهای سامان‌دهی فعالیت‌های فرهنگی کشور

تاریخ : آبان ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های مدیریت، آموزش و منابع انسانی موضوع : فرهنگی

موضوع سامان‌دهی امور فرهنگی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی دولتی، ارتباطی گسترده با ابعاد مختلف سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی کلان امور کشور دارد و برای دستیابی به نتایج قابل استناد در عرصه‌های مختلف اجتماعی، ضروری است اصول و قواعد مشخصی برای سامان‌دهی امور فرهنگی کشور استخراج و اعمال شود تا با تبعیت از آنها چالش‌ها و معضلات موجود در این بخش از خدمات اجتماعی مرتفع گردد.


مروری بر مطالعات پیشین موجود در زمینه امور سازمان‌های فرهنگی دولتی نشان می‌دهد که نحوه سازمان‌دهی، مدیریت، تنظیم و اجرای فعالیت‌ها، هماهنگی‌ها و اتخاذ تصمیمات خرد و کلان در سطوح ملی و سازمانی، تناسبی با وظایف محوله به هر یک از سازمان‌ها نداشته است.


ساختار کلان تشکیلات فرهنگی کشور با تعدد دستگاه‌های اجرایی، موازی‌کاری، تداخل وظایف، تعدد مجاری تصمیم‌گیری، فقدان متولی برای برخی امور در عین تعدد متولی برای رشته‌های دیگر، مواجه است. ...

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها