کد خبر:۴۴۴
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۹

مسائل قومی در سیستان و بلوچستان؛ ابعاد، عوامل، راهکارها

تاریخ : دی ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های گردشگری موضوع : اقوام
کشور ما با وجود بهره‌مندی از تنوع اجتماعی و فرهنگی، تاکنون با بحران قومی به معنای یک جنبش جدایی‌طلب جدی - افزون بر تقاضاهای عادی مدنی و شهروندی - مواجه نشده است. هرچند تجربه‌های تاریخی کشور از نوعی همزیستی میان اقوام مختلف حکایت دارد و تسلط فرهنگ ایرانی نیز از دلایل این خاموشی قومی بوده است؛ با این همه هنوز مداخله خارجی می‌تواند موضوعات قومی را به معضلاتی جدی تبدیل کند. در چنین شرایطی، اعتراضاتی که تلاش می‌شود به زبان قومی بیان شود، می‌تواند از هریک از محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی، محملی برای شکل‌گیری بیابد و خود را در قالب آن تعریف کند به ویژه آنکه اقوام در سراسر نوار مرزی کشور ساکن هستند و از قضا از جمله محروم ترین مردمان ما نیز به شمار می‌روند. در این گزارش سعی داریم تا چالش‌هایی را که در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان با آن مواجه هستیم، تشریح کنیم.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها