کد خبر:۴۳۷
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۹

بررسی روابط متقابل بین والدین و جوانان

تاریخ : اسفند ١٣٨٦ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی موضوع : اجتماعی

تأثیرات شگرف پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در چند دهه اخیر باعث شده قوانین حاکم بر روابط میان والدین و فرزندان کم‌رنگ‌تر شود. اکنون شکاف میان دو نسل‏، آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده و بی‌اطلاعی از تأثیرات زیان‌بار این امر لزوم بررسی مجدد روابط میان آنها را ضروری ساخته است.


در جامعه دیروز، جوان تابع کامل ریش سفیدان بود و دستورات آنان را بدون چون و چرا اطاعت می‌کرد و چنانچه از تندخویی گاه به گاه والدین خود آزرده‌خاطر می‌شد، حق اعتراض نداشت. اما امروز هرچه زمان به پیش می‌رود جوان نسبت به بزرگسالان خود بی‌اعتناتر شده و آنان را کم اطلاع و گاه بی‌اطلاع از دانش روز می‌پندارد، و چون این امر برای بزرگسالان قابل پذیرش نیست درصدد واکنش برآمده و این عمل موجب از میان رفتن ارتباطات صمیمانه بین دو نسل می‌شود. در بسیاری از خانواده‌های امروزی، والدین و فرزندان ساعت‌های متمادی در کنار یکدیگر می‌نشینند، بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. اگر هم حرفی زده می‌شود، یا نصیحتی است از سوی والدین یا خواسته‌های دور از دسترسی است که نوجوان و جوان از والدین خود دارد، گاه نیز در بین صحبت‌ها کلمات طوری مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه تنها نقش اصلی خود را ایفا نمی‌کند، بلکه در برخی موارد ایجاد سوء تفاهم کرده و دو طرف را از یکدیگر می‌رنجاند؛ چرا که دو نسل به دلیل داشتن تفاوت‌های اجتماعی، زندگی را از دیدگاه خود نگریسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می‌کنند. نسل دیروز(والدین) احساس دانایی و با تجربگی می‌کند و نسل امروز (جوان) خواهان تطابق با پیشرفت‌های روز است، در برابر آنها واکنش نشان می‌دهد و چون از پس منطق و نصیحت‌های ریشه دار و سرشار از تجربه آنها برنمی آید به لجبازی روی می‌آورد.البته باید اذعان کرد هر نسل نسبت به نسل قبل از خود تفاوت‌ها و تمایزاتی دارد که ممکن است برخی آداب و رسوم و ارزش‌های آنها را پذیرا نباشد اما در چندین سال اخیر این تفاوت‌ها و تمایزها موجب تعارضاتی در خانواده‌ها شده است؛ چرا که در بسیاری از موارد، والدین و فرزندان در ارزش‌ها، سنت‌ها، پوشش، آرایش و غیره با هم کمتر سنخیت دارند و حتی یکدیگر را در بسیاری موارد مورد سرزنش و مؤاخذه قرار می‌د هند.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها