کد خبر:۳۵۵
۱۵ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۹

طرح امکان نظارت دیوان بین ‏المللی دادگستری بر قطعنامه‏ های شورای امنیت

تاریخ ارائه گزارش : مهر ١٣٨٩ موضوع : حقوق بین‌الملل
چکیده

مطابق منشور ملل متحد، شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است و موظف است براساس اصول مندرج در منشور و عدالت بین‌المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد.
در عین حال اما شورای امنیت یک ارگان سیاسی است که در چارچوب معادلات قدرت عمل می‌کند و معادلات قدرت طبیعی است که لزوماً هم خوانی چندان با عدالت بین‌المللی ندارند.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان بر عملکرد شورای امنیت نظارت کرد؟ چگونه می‌توان قطعنامه‌هایی را که ادعا می‌شود برخلاف اصول منشور ملل متحد یا برخلاف عدالت بین‌المللی صادر شده‌اند، بی اعتبار تلقی کرد؟ آیا «دیوان بین‌المللی دادگستری» صلاحیت رسیدگی به اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت را دارد؟ آیا دیوان بین‌المللی دادگستری امکان کنترل اقدامات غیر قانونی شورای امنیت را دارد؟
مطالعه گزارش حاضر نشان می‌دهد که هر چند تاکنون بر نظارت دیوان بین‌المللی دادگستری بر عملکرد شورای امنیت توفیقی حاصل نشده است اما نشانه‌هایی از ضرورت این نظارت در حال مشاهده است.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها