کد خبر:۳۵۲
۱۵ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۶

ماهیت اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل محیط زیست

تاریخ ارائه گزارش: مهر ١٣٩٠ موضوع : حقوق بین‌الملل
چکیده

اعلامیه ریو دو ژانیرو ١٩٩٢ در اصل ١٥ از احتیاط به‌عنوان یک قاعده زیست‌محیطی نام می‌برد و از دولت‌ها می‌خواهد تا در کلیة اقدامات خود که دارای آثار زیست‌محیطی هستند، تدابیر احتیاطی را در نظر داشته و اتخاذ کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که ماهیت این اصل از منظر حقوق بین‌الملل چیست؟ به‌نظر می‌رسد که اصل مذکور دارای ماهیتی عرفی باشد زیرا هم عنصر تکرار آن در کنوانسیون‌ها و سایر اسناد بین‌المللی وجود دارد و هم عنصر معنوی یعنی الزام‌آور بودن رعایت آن.


کلیدواژه‌ها: اعلامیه ریو دو ژانیرو ١٩٩٢، اصل ١٥، اصل احتیاط، تدابیر احتیاطی، ماهیت عرفی، آثار زیست‌محیطی، قاعده زیست‌محیطی

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها