کد خبر:۳۲
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۴۷

بـررسی مسائـل راهبردی آب کشـور

تاریخ برگزاری : 25 آذر 1394 

موضوع : استراتژیک 

برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی 


میـزگـرد تخصصی بـررسی مسائـل راهبردی آب کشـور در تاریخ 25 آذر 1394 توسط معاونت پژوهشهای اقتصادی برگزار شد. 
سخنرانــان: جناب آقای مهندس محمدپـور، 
جناب آقای مهندس کشاورز 


نتایج

میـزگـرد تخصصی بـررسی مسائـل راهبردی آب کشـور 25/09/94 


پس از تلاوت آیاتی از قرآن و ارائـه پیام جناب آقای دکتـر ولایتـی پیرامون اهمیت و ضــرورت پرداختن به مسأله آب توسط جناب آقای دکتـر قاسمی؛ معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، نخستین ارائـه به سخنران اول میـزگـرد، جناب آقای مهنـدس محمـدپور اختصاص داشت. 

اهـم نکات ارائه شده در این سخنرانی بشرح ذیل بـوده است: 
1. ترسیم وضعیت بارنـدگی، ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی، پـراکنش آن در مناطق و استان‌های کشور. 
2. ضرورت توجـه به اجـرای سیاست‌های افـزایش جمعیت و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی متناسب با توان آبی کشـور. 
3. ناتوانی وزرات نیـرو به تنهایی برای پیش‌بُـرد سیاست‌های مدیریت آب و نیـاز به هماهنگی و همکاری سایـر ارکان نظام. 
سخنران دوم نشست جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی بودند که، مطالب خود را با عنـوان آب مجازی ارائـه نمـودنـد و به تشریح ابعـاد راهبـردی مختلف آن پرداختنـد. 
اهـم نکات مطرح شده بدین شرح است: 
1. تعاریف و مفاهیم و نظریه‌های مربوط به تجارت آب مجـازی 
2. ضـرورت توجه به رویکرد آب مجازی در سیاست‌گزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدریت بهینه آب در کشور. 
3. این رویکرد میان دو هدف رشد اقتصادی و حفاظت اکولوژیکی تعادل و توازن ایجاد می‌کند. 
این نشست با حضور بیش از 50 نفر از کارشناسان، مسئـولان و صاحب‌نظران حـوزه آب کشور در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار گردیـد. جلسـه با پرسش و پاسخ حضار بشرح زیـر و پاسخگویی ارائه دهنـدگان به کار خود پایان داد. 
خانم دکتر خلعت‌بری – دکتر محمدسعید نوری نائینی – دکتر تقی شامخـی – دکتر بهزاد قره‌یاضی – آقای انصـاری از مجله اقتصاد کشاورزی – آقای محمد بای بوردی – آقای مهندس میرزایی؛ معاون وزیر نیرو در امور آب – آقا ی هاشمی از خانه کشاورز – آقای دکتر توپچی– آقای ابویی؛ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت – آقای دکتر میرمحمدی؛ استاندار یزد – آقای دکتر شریعت‌مدار؛ مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی – خانم دکتر صائمیـان؛ انجمن مدیریـت و آقای دکتر ترکان؛ مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد. 

این میزگرد تخصصی توسط گـروه پـژوهشی امـور کشاورزی معاونت پـژوهش‌هـای اقتصادی برگـزار گـردید و نتایـج و دستاوردهـای آن در اختیار مسئـولان ارشـد نظام قـرار خـواهد گرفت. 
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها