کد خبر:۲۹۰
۰۸ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۵

برگزاری نشست تخصصی"حمایت حقوقی از استحکام خانواده در عصر رسانه‌های نوپدید"

برگزار کننده: گروه پژوهشی حقوق خصوصی و اقتصادی

استحکام خانواده و صیانت از حریم آن، تربیت فرزندان و نسل آینده کشور و حفاظت از این واحد اجتماعی، پایه اخلاق، نشاط و پیشرفت هر کشور و واجد جنبه راهبردی است. اهمیت خانواده از جنبه راهبردی در عصر کنونی که گسترش وسایل ارتباط جمعی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌های فرهنگی، و ... آن را در معرض آسیب‌های فراوانی قرار داده ، دو چندان شده است تا حدی که جدای از جنبه‌های اخلاقی (مذهبی)، تربیتی، فرهنگی، و حریم خصوصی و شخصی؛ به لحاظ سرمایه اجتماعی، ساختار اخلاقی، هویتی و سلامت و نشاط نیروهای اجتماعی، دفاع از حریم خانواده و صیانت آن، موضوعی استراتژیک است.

در همین راستا گروه پژوهشی حقوق خصوصی و اقتصادی معاونت پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد روز دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ نشستی تخصصی تحت عنوان «حمایت حقوقی از استحکام خانواده در عصر رسانه‌های نوپدید» برگزار نماید و ضمن بررسی وضعیت موجود، راهبردهای آتی حمایت حقوقی از خانواده را مورد بحث قرار دهد. 

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها