کد خبر:۲۶۵
۰۶ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۷:۲۰

گروه مطالعات آسیا

آسیا منطقه‌‌ای است که تحولات آن تأثیرات پراهمیتی بر نظم بین‌المللی در سطوح خرد و کلان و نیز بازیگران موجود در آن بر جای می‌گذارد. به همین لحاظ است که در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، تحولات این منطقه به دقت مورد کنکاش قرار می‌گیرد و پیامدهای آن تجزیه و تحلیل می‌شود.
آسیا منطقه‌‌ای است که تحولات آن تأثیرات پراهمیتی بر نظم بین‌المللی در سطوح خرد و کلان و نیز بازیگران موجود در آن بر جای می‌گذارد. به همین لحاظ است که در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، تحولات این منطقه به دقت مورد کنکاش قرار می‌گیرد و پیامدهای آن تجزیه و تحلیل می‌شود. 
بر این مبنا، کار ویژه گروه آسیا در معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، بررسی تحولات محیط امنیتی آسیا، ظهور قدرت‌های جدید در منطقه و تأثیرات آنها بر نظم بین‌المللی در سطوح منطقه‌‌ای و جهانی تحولات سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای همچون سازمان همکاری‌های شانگهای و آسه آن تحلیل آن از منظر منافع امنیت ملی ایران است تا در پرتو آن بتوان به طراحی و پیشبرد هر چه بهتر سیاست خارجی آسیایی کشور همت گماشت. 


برنامه و محورهای مطالعاتی 

1- ظهور چین و آینده سیاست بین‌الملل 
2- جایگاه آسیا در آینده نظام بین‌الملل 
3- ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سازمان همکاری شانگهای (SCO) از منظر منافع ملی ایران 
4- بررسی جایگاه هند در سیاست خارجی ایران 
5- روابط ایران و پاکستان: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها 
6- شبکه انرژی آسیای؛ بررسی یک امکان 
7- اتصال چین به خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند: امکان‌پذیری و پیامدها 
8- جایگه آ.سه.آن در سیاست خارجی ایران 
9- تحولات آسیا و محیط امنیتی ایران 
10- جایگاه آسیا در سیاست خارجی ایران 
11- الگوی سیاست خارجی چین: آموزه هایی برای ایران 
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها