کد خبر:۲۶۲
۰۶ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۱

اهداف و وظایف

معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک در راستای تحقق اهداف مصرحه در اساسنامه مرکز و همچنین کمک به تحقق اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با مدنظر قرار دادن دو سطح استراتژی متمایز اما همسو به انجام فعالیت تحقیقاتی می‌پردازد. سطوح دوگانه استراتژی ملی که در فعالیت‌های تحقیقاتی این معاونت مدنظر خواهند بود عبارتنداز: 1- سطح استراتژی کلان که به طور مشخص بر سه مؤلفه اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان و ویژگی سیال و پویای نظام بین‌المللی، عنایت و توجه دارد. 2- سطح استراتژی خرد که ناظر بر سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران متناسب با رفتار سایر بازیگران نظام بین‌المللی و به منظور تأمین نیازهای نزدیک‌تر (امنیت و رفاه) اتخاذ می‌کند. در هر دو سطح از استراتژی فوق، حفظ موازنه و تناسب میان اهداف و امکانات کاملاً مورد توجه این معاونت می‌باشد. 
اهداف :

معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی دستیابی به اهداف ذیل را تعقیب می‌کند: 
الف – ارتقاء و تعمیق دانش‌های اساسی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل و ابعاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مختلف جغرافیایی. 
ب – تبیین استراتژی‌های کلان و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسایل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل 
ج – تربیت کارشناسان متخصص مجرب و متعهد در خصوص مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
د – سازماندهی کارشناسان، محققان و صاحبنظران در حوزه مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 
 وظایف :

معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی وظایف مشروحه خود را از طریق زیر به انجام می‌رساند: 
الف – اجرای پروژه‌های تحقیقاتی دراز مدت درخصوص مسایل اساسی و کلانی که شکل‌دهنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌المللی می‌باشد. 
ب – تدوین و ارایه مقالات نظری پیرامون مسایل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
ج – تدوین و ارائه مقالات کاربردی در خصوص مشکلات و بحران‌های کوتاه مدت و فوری در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
هـ - برقراری ارتباط با استادان، صاحبنظران و محققان در داخل و خارج از کشور 
و – انتشار دستاوردهای تحقیقاتی در قالب جزوات و کتب با همکاری معاونت اجرایی و اطلاع‌رسانی 
ز – تدوین، انتخاب و تأیید مقالات مناسب جهت درج در نشریه راهبرد 
ح – برقراری ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی 
ط – اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی داخلی و خارجی 
ی – ایجاد بانک‌های اطلاعاتی درخصوص مسایل مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 


ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها