کد خبر:۲۵۲
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۷:۴۳

برگزاری نشست تخصصی "واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان"

نشست تخصصی "واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان" در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ از سوی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی معاونت پژوهش‌های حقوقی برگزار شد.

تاریخ برگزاری: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
مسأله قاچاق و توزیع مواد مخدر و روانگردان همواره یکی از اساسی‌ترین معضلات جامعه ما بوده و تبعات ناخوشایندی برای نظام و مردم داشته است. در باب مواجهه با این معضل، با لحاظ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389 و مجازاتهای شدید و سرکوبگر آن از جمله اعدام، حبس های موءبد و موقت و مصادره اموال، این نکته هویداست که ماهیت برخورد با این مشکل در استفاده از مجازات‌خلاصه شده و دیگر ابعاد مسأله، مغفول مانده است. گرچه در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به پیشگیری و درمان توجه شده، اما اهتمام جدی نسبت به آن نشده و تا کنون بازخورد مثبتی از آن رویت نگردیده است. چنانکه اعتیاد و نرخ جرایم مربوط کاهش نیافته، بیشتر محکومان به اعدام مربوط به این دسته از جرایم‌اند و غالب جمعیت زندانیان کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردان است. فی‌الجمله، صاحب‌نظران امر معتقدند در این خصوص سیاست جنایی مشخصی نصب‌العین نبوده و بازنگری در قانون مربوطه با توجه به اختیار مجمع تشخیص و همچنین مجوز ماده 45 اصلاحی 89  مبنی بر امکان مداخله مجلس شورای اسلامی، امری ضروری است.
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها