کد خبر:۲۴۷
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۱

شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی

تاریخ : آذر ١٣٩١ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی توسعه موضوع : اقتصادی
چکیده

به عنوان معیاری برا ی اندازه گیری توسعه اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی نواقصی دارد. این معیار فقط بخشی از فعالیت های اقتصاد کلان را نشان می دهد. به همین دلیل است که باید علاوه برGDP سرانه اطلاعات مهم دیگری مانند توسعه اقتصادی- اجتماعی و کیفیت زندگی را در نظر داشت. یک ابزار تحلیلی آماری که این هدف را بر آورده می‌سازد شاخص توسعه انسانی HDI است.
این شاخص عوامل زیر را در بر دارد:
وضعیت بهداشت
دانش
استاندارد زندگی
هنگام بررسی وضعیت بهداشت این فرضیه مطرح می شود: هرچه مردم سالم‌تر باشند بیشتر زندگی می‌کنند. دانش از دیدگاه تحصیل و توانایی خواندن و نوشتن نگریسته می‌شود. اندازه گیری آن دشوار است. یک سوم این اندازه گیری شامل میزان ثبت نام می‌شود که از طریق تقسیم مجموع افرادی که در دوره های مختلف تحصیلی ثبت نام کرده اند بر کل جمعیت دارای سن تحصیلی بدست می آید. دو سوم دیگر شامل نرخ سواد در میان بزرگسالان (١٥ سال به بالا) می شود. استاندارد زندگی تابعی از سطح تولید و مصرف است. انداره آن لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه (به دلار) از دیدگاه برابری قدرت خرید می باشد. مجموع این سه عامل ما را به شاخص توسعه انسانی می رساند. این عوامل بر اساس فرمول‌های ریاضی محاسبه شده اند و به طورنسبی فاصله جمعیت یک کشور خاص را با وضعیت فرضی توسعه کامل نشان می دهند. در وضعیت فرضی توسعه کامل که یک حالت مطلوب قرار دادی است:
میانگین امید به زندگی ٨٥ سال است.
میزان ثبت نام کودکان و نوجوانان در مراکز تحصیل ١٠٠ درصد بوده و هیچ بزرگسالی بی سواد نیست.
GDP سرانه معادل٤٠٠٠٠  دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) باشد.
در یک کشور آرمانی شاخص توسعه انسانی یک است که خود از سه بعد هر کدام به اندازه ٣٣٣/٠ تشکیل می شود. در کشوری که فقر انسانی و اجتماعی شدید وجود داشته باشد این رقم به درصدی بسیار پایین می رسد اما صفر نیست چرا که به هر حال افراد مدت معینی زندگی می کنند وحداقل درآمد را دارند.
واژگان کلیدی: شاخص‌ توسعه انسانی) (HDI، شاخص تطبیقی نابرابری توسعه انسانی (IHDI)، شاخص نابرابری جنسیتی) (GII ، شاخص فقر چند بعدی (MPI)
دریافت فایل ضمیمه : شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی

ارسال نظرات
نظرات بینندگان
امراله مهماندوست
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
حرف اینجانب از کودکی این بوده است که مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود آرزوی اینجانب از کودکی این بوده است تا جلو مقدار … متر مکعب آبی را که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود را در محلی به نام تنگه بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را با احداث بند یا سدی خاکی بگیرم تا این روزهای بارندگی در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را به پائیز و زمستان های طلایی و بهار و تابستان پرمحصول در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس تبدیل کنم اینجانب از اینکه مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود سهم خلیجی می شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نامی جعلی تبدیل کنند ناراضی هستم اینجانب حتی راضی نیستم تا سرریز مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود سهم خلیجی شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نامی جعلی تبدیل کنند اینجانب در نظر دارم با تغییر مسیر سرریز مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود را سهم دریاجه فصلی در شهر خنج شهرستان خنج استان فارس نمایم. بعد از آن روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را می توانم به مقصد پائیزی زمستانی مسافران از سراسر کشور تبدیل نمایم. زمین خوار = شخص یا اشخاصی که نتوانند به موقع و به اندازه رشوه خود را به کارکنان (1- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خنج 2- اداره امور آب شهرستان خنج 3- اداره امور اراضی شهرستان خنج) بپردازد یا بپردازند
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها