کد خبر:۲۴۳
۰۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۶:۴۳

گروه مطالعات انرژی

مقوله انرژی از جمله موارد مهم و اثرگذار در تعاملات بین‌المللی موجود است. ماهیت، ابعاد و پیامدهای روابط بین‌الملل موجود از زوایای گوناگونی تحت تاثیر موضوع انرژی و مخصوصا مقوله تضمین امنیت انرژی است. بر این اساس گروه مطالعات انرژی معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل در مسیر دستیابی به نقش انرژی در نظام بین‌المللی موجود و نقش و جایگاه ایران در این معادلات و جهت گیری‌ها بر اساس متغیر انرژی فعالیت می‌نماید.

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها