کد خبر:۲۴
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۳

گروه پژوهشی امور کشاورزی

اهداف :

مقدمه:‌ اهداف گروه پژوهشی امور کشاورزی در چارچوب هدف‌های معاونت پژوهش‌های اقتصادی و با توجه به بازه زمانی 20 ساله در دوره‌های کوتاه‌مدت تعیین شده به تفکیک زیر بخش‌های کشاورزی به شرح ذیل می‌باشد: 
- آسیب‌شناسی عملکرد قوانین بودجه بخش کشاورزی و تطبیق آن با سیاست‌ها ، برنامه‌ها، برنامه و احکام بخش کشاورزی 
- ارزیابی لوایح بودجه کشاورزی و تطبیق آن با قانون برنامه و سیاست‌های ذی‌ربط 
- ارزیابی سیاست‌های اجرایی بخش کشاورزی دولت و تطبیق آن با سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز و احکام برنامه 
- ارزیابی میزان تحقق اهداف کمی و کیفی بخش کشاورزی در طول سال‌های برنامه و تطبیق آن با اهداف و احکام برنامه 
- ارزیابی قوانین، مصوبات و مداخلات دستگاه‌های مرتبط با بخش، سیاست‌ها، برنامه‌ها و... سایر بخش‌های اثرگذار (داخلی و خارجی) بر بخش کشاورزی با توجه به اسناد بخشی،‌ فرابخشی و منطقه‌ای برنامه 
- پیشنهادات لازم برای توسعه و بهبود اثر بخشی بخش کشاورزی با توجه به تحقیقات و تجربیات داخلی و خارجی 

وظایف :

- پیشنهاد عناوین طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز در ارتباط با بخش کشاورزی مبتنی بر اهداف فوق‌الذکر نظیر موارد مشروحه ذیل: 
• مطالعه و تحقیق پیرامون الگوی توسعه پایدار کشاورزی و ارایه راهبردهای مناسب 
• انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی 
• تحقیق و بررسی در خصوص سیاست‌های نظام اقتصادی کشور به صورت کلان در بخش کشاورزی هماهنگ با سایر بخش‌ها (بازرگانی ، صنعت ، امور زیر بنایی، نیرو ، ‌تعاون و...) 
- تهیه گزارش‌های لازم از نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده و ارایه آن به معاونت پژوهش‌های اقتصادی 
- مشارکت در تبیین و تعیین سیاست‌های تحقیقاتی و مطالعاتی معاونت پژوهش‌های اقتصادی 
- برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج برای استفاده از تجربیات و دست‌آوردها 
- برگزاری سمینارها و کارگاه‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب 
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها