کد خبر:۲۱
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۲

گروه پژوهشی امور زیربنایی

بخش «نفت و گاز»

اهداف:
- انجام مطالعات راهبردی در مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز  
- بررسی اثرات درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر اقتصاد ایران
- بررسی آخرین تحولات و چشم اندازهای نفت و گاز در جهان، منطقه و ایران 
- انجام مطالعات راهبردی در زمینه امنیت نفت و گاز
- انجام مطالعات راهبردی در صنایع پایین دستی نفت و گاز( پالایش و پتروشیمی) کشور 
-  بررسی چالش‌ها و ارائه راهبرد در بخش نفت و گاز کشور
- بررسی و انطباق سیاست‌های مربوط به بخش نفت و گاز کشور با اسناد و قوانین بالادستی کشور
- انجام مطالعات راهبردی درباره راهکارهای  افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز کشور

اولویت‌های پژوهشی:
- بررسی حکمرانی خوب در بخش نفت و گاز ایران
- بررسی اثرات تحریم‌ها بر علیه ایران بر صنعت نفت و گاز کشور
- بررسی چشم انداز نفت و گاز در جهان از منظر سازمان‌های بین‌المللی: OPEC, International Energy Agency, US Energy Information  Administration
-    بررسی چشم انداز نفت و گاز در جهان از منظر شرکت‌های تراز اول جهان: Exxon Mobile, British Petroleum, Shell
- (مستقل نمودن بودجه جاری از درآمدهای نفتی) بررسی اثرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت‌های متکی به نفت 
- بررسی تجربه روسیه از تحریم‌های بین‌المللی
- بررسی عملکرد بخش نفت و گاز در برنامه چهارم و مقایسه آن با سیاست‌های کلی ابلاغی
- (صندوق توسعه ملی) نفت برای توسعه
- سناریو‌های پیش روی صنعت پتروشیمی با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 
-  بررسی مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه
-  آثار هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه، تولید ملی، صنعت و کشاورزی، سالم سازی اقتصاد، اقتصاد رفاه و عدالت اجتماعی  


بخش «فناوری اطلاعات و ارتباطات»

اهداف:
- انجام مطالعات راهبردی در باب سیاستگذاری توسعه زیربنایی بخش فاوا
- بررسی آخرین تحولات در فناوری‌ها و بازار بخش فاوا در جهان با مرور گزارش‌های بین‌المللی
- پایش وضعیت زیربنایی ایران در بخش فاوا در قیاس با کشورهای منطقه و در راستای نیل به اهداف کلان و بخشی
- تبیین الزامات دستیابی به جایگاه اول مورد نظر سند چشم انداز در بخش فاوا
- بررسی چالشها و ارائه راهبرد در بخش فاوا
- بررسی و انطباق سیاستهای فاوا با اسناد و قوانین بالادستی کشور

اولویت‌های پژوهشی:
- بررسی جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان از منظر شاخص‌های بین المللی
- ارزیابی عملکرد بخش مخابرات در برنامه چهارم توسعه
- ارائه چهارچوب نظری سیاستگذاری بخش عمومی در توسعه زیربناهای ارتباطاتی
- بررسی تأثیرات توسعه بخش فاوا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی
- مروری بر قانون جرائم رایانه‌ای
- تدقیق تعاریف و نحوه محاسبه شاخص های مورد استفاده در بخش فاوا بنابر استانداردهای قیاس پذیر بین‌المللی


بخش «حمل و نقل»

اهداف:
. مطالعه در زمینه تدوین سیاستهای کلی در بخش حمل و نقل
. شناخت موانع توسعه بخش حمل و نقل کشور در مدهای مختلف و ارائه راهبرد
. بررسی عملکرد بخش حمل و نقل کشور و مقایسه آن با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
. مطالعه تحولات و چشم¬اندازهای جهانی در صنعت و اقتصاد حمل و نقل و الگوبرداری از نمونه¬های موفق بین¬المللی
. بررسی انطباق قوانین عمومی و قوانین برنامه¬های توسعه کشور با سیاستهای کلی بخش حمل و نقل
. مطالعات راهبردی در زمینه خصوصی¬سازی و رقابتی کردن سرمایه¬گذاری در مدهای مختلف حمل و نقل و زیرساختهای مرتبط

اولویت‌های پژوهشی:
. مطالعه در زمینه استفاده از مزیتهای جغرافیایی کشور در مدهای مختلف حمل و نقل
. مطالعه برنامه¬های مشارکت دولت و بخش خصوصی در توسعه بزرگراهها و آزادراهها، بررسی عملکرد ایران
. خصوصی¬سازی آلات ناقله و زیرساختهای حمل و نقل ریلی، تجربیات سایر کشورهای جهان
. خصوصی¬سازی زیرساختهای حمل و نقل هوایی، تجربیات سایر کشورهای جهان
. خصوصی¬سازی زیرساختهای حمل و نقل دریایی، تجربیات سایر کشورهای جهان
. مطالعه در زمینه توسعه قطارهای سریع¬السیر در ایران
. توسعه راه¬آهن شرق
. بررسی آثار تحریم¬های بین¬المللی، بر بخش حمل و نقل کشور
. بررسی آثار هدفمندسازی یارانه¬ها بر حمل و نقل جاده¬ای بار و مسافر
. بررسی آثار هدفمندسازی یارانه¬ها بر حمل و نقل ریلی
. بررسی آثار هدفمندسازی یارانه¬ها بر حمل و نقل هوایی
. الگوبرداری از نمونه¬های موفق بین¬المللی در مدهای مختلف حمل و نقل


بخش «آب»

اهداف:
. انجام مطالعات راهبردی درباره چشم‌انداز وضعیت منابع آب ایران، منطقه و جهان
. انجام مطالعات راهبردی درباره تاثیر وضعیت منابع آب کشور بر سایر مولفه‌های زیست‌سرزمینی و توسعه‌ای
. بررسی و انطباق سیاست‌های کلی بخش آب با قوانین عمومی و قوانین برنامه‌های کشور
. مطالعات توسعه و تنوع‌بخشی به منابع آب و بررسی منابع آب غیر متعارف
. مطالعات بهره‌گیری از فناوری‌های نو در توسعه منابع آبی کشور
. مطالعات راهبردی به‌منظور ارتقاء راندامان آبیاری و افزایش بهر‌ه‌وری انتقال و مصرف آب در کشور
. مطالعات راهبردی برای معرفی الگوهای درازمدت کشورهای موفق در زمینه توسعه منابع آب
. معرفی و عرضه راهبردهای جهانی در زمینه مقابله با خشکسالی 

اولویت‌های پژوهشی:
. ایجاد بانک اطلاعات وضعیت منابع آب کشور در چشم‌انداز 20 ساله
. بررسی چشم‌انداز توسعه منابع نامتعارف آب در منطقه و جهان و راهکارهای توسعه آن‌ها در ایران
. بسط و ترویج مفاهیم و ادبیات روز جهان درحوزه طراحی مدل‌های دراز مدت توسعه و مدیریت منابع آب در کشور
. انجام مطالعه برای بسط روشهای غیرسازه‌ای در کنار اقدامات سازه‌ای توسعه منابع آب
. بررسی ظرفیت‌‌های قابل استفاده در کشور برای توسعه منابع آب از طریق روش‌های تمرکز رطوبت در محل ریشه
. دیسپاچینگ ملی و مدیریت یکپارچه منابع آب؛ تجربه‌های جهانی و ضرورت عملیاتی‌شدن آن در ایران
. نهادینه شدن مفهوم ارزش اقتصادی آب و تاثیر آن بر چشم‌انداز وضعیت منابع آب کشور 
. بررسی ظرفیت‌‌های قابل استفاده کشور در انتقال میان‌حوضه‌ای آب
. بررسی نقش آب‌شیرین‌کن‌ها در توسعه منابع آب کشور
. بررسی نقش باروری ابرها در توسعه منابع آب کشور
. بررسی نقش یونیزاسیون لایه یونوسفر در توسعه منابع آب کشور
. بررسی نقش بازچرخانی آب در توسعه منابع آب‌کشور
. کاربرد فناوری‌های نو در توسعه منابع آب کشور
. آشنایی با مفهوم آب مجازی و کاربرد آن در تحلیل مسائل اقتصاد آب 
. خشک‌شدن دریاچه‌های ایران؛ علت‌ها و پیامدها
. راهکارهای مدیریت منابع آبی مشترک و آبهای مرزی
. شناسایی موانع اجتماعی در توسعه منابع آب کشور
. بررسی روشهای تعادل‌بخشی به منابع آب زیر زمینی کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی
. بررسی روشهای کاربردی به‌منظور اعمال مدیریت منابع آب در محل مصرف (از طریق سیستم‌های اندازه‌گیری نوین و....)
. ایجاد زمینه همکاری و تعامل علمی بین همه دستگاه‌ها و متخصصان حوزه آب کشور
. ایجاد زمینه‌های هم‌اندیشی در حوزه مسائل راهبردی آب برای دانش‌پژوهان و متخصصان بخش منابع آب کشور
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها