کد خبر:۱۹۹
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۲

آسیب شناسی توسعه خوشه‌های کسب و کار ایران

تاریخ : ٢٦ دی ١٣٩٠ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی
خلاصه

باتوجه به اینکه یکی از مدل‌های توسعه اقتصادی مورد توجه در کشور مدل توسعه خوشه‌ای است که مورد تأکید برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور قرار گرفته و با عنایت به اینکه یک دهه از ورود ادبیات توسعه خوشه‌های کسب و کار به کشور می‌گذرد، ولی تاکنون این مدل جایگاه مطلوبی در حوزه توسعه کشور نداشته است.

از این رو مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای مأموریت‌های خود مبنی برانجام پژوهش‌های راهبردی و ضروری وارائه آن به مراجع تصمیم‌گیری کشور و به‌منظور انعکاس نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران خود درحوزه توسعه خوشه‌های کسب و کار، درمیزگردی تخصصی به بررسی موضوع «آسیب شناسی توسعه خوشه‌های کسب و کار در ایران» پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها