کد خبر:۱۹۰
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۳

صید و آبزی‌پروری در ایران، پتانسیل‌ها و چالش‌ها

تاریخ : ٢٦ مهر ١٣٨٩ شركت كنندگان : دکتر محمد باقر نوبخت / دکتر عیسی کلانتری / مهندس ابراهیم میگلی‌نژاد موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور کشاورزی
خلاصه

سرفصل مطالب:
١- رسالت و مأموریت شیلات ایران
٢ـ سابقه تشکیل سازمان شیلات ایران
٣ـ صید و آبزی پروری جهان و جایگاه ایران
٤ـ اهمیت غذایی آبزیان در سلامت جامعه ، مصرف جهانی و جایگاه ایران
٥ـ جایگاه شیلات در کشاورزی ایران
٦ـ ابزیان پرورشی در ایران
٧ـ عملکرد تولید آبزیان در سه برنامه توسعه
٨ـ سه رویداد منفی در فعالیتهای صید و آبزی پروری
٩ـ چالشها و تنگناهها در صید و آبزی پروری
١٠ـ سنجش حکمرانی خوب در شیلات ایران
١١ـ پتانسیلها و فرصتها:
صید
آبزی پروری
١٢ـ پیشنهادات و راهکارها
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها