کد خبر:۱۳۰
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰

انتشار دهمین فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

دهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی منتشر شد

فهرست مطالب- بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی‌بر رویکرد متوسط‌گیری بیزین (BMA) /
محسن مهرآرا و آرزو غضنفری
 
- تأثیر سیاست‌های پولی بر نوسان قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم‌یافته /
اکبر کمیجانی، حسین عباسی‌نژاد و طاهره بیژنی

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری /
تیمور محمدی، عباس شاکری، مهنوش عبداله میلانی و علی شهابی

- بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران /
سعید عیسی‌زاده و محبوبه طبرسی

فراتحلیلی بر آسیب شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران /
رضا مکنون، جلیل سلیمی و محسن بهرامی

- رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی‌محور؛ با نگاهی به برنامه‌های چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران /
محمدنقی نظرپور، محمدرضا یوسفی شیخ رباط و فائزه فروزان

- تدوین شاخص‌ ترکیبی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سنجش آن برای دوره هشت‌ساله /
مرتضی عزتی

ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها