کد خبر:۱۲۸
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰

انتشار سیزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی

سیزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی، از طرف معاونت پژوهشهای فرهنگی منتشر شد

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها