کد خبر:۱۲۱
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد

شماره چهاردهم فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد

فهرست مطالب


بررسی نقش شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان در شاخه تولید دانش و فناوری، بر کاهش اثرات تحریم‌های محصولات الکترونیک فناوری بالا علیه ایران/ محمدتقی امینی، سیدمحمد میرمحمدی و حسن قصاع. بررسی تأثیر میزان استفاده از انواع رسانه‌ها بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان 29- 15 ساله ساکن شهر شیراز)/ آرمان حیدری و عبدالرحیم دهقانی


الگویی مطلوب از شاخص‌های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی/ محمد سلیمی و سیدرضا صالحی امیری


بررسی تأثیر توسعه منطقه عسلویه بر کیفیت زندگی (با رویکرد رشد صنعتی)/ نگین حجازی، رضا فاضل و فریدون وحیدا


مدیریت پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)/ عباس علیپور و مژگان بایندور نصرالله بگلو


مخاطره‌های بافت فرسوده شهر تهران از دیدگاه کنشگران عادی/ ایرج قاسمی، احمد پوراحمد و حسین حاتمی‌نژاد


بررسی تأثیر دینداری درونی و بیرونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی: شهروندان شهر مشهد)/ سیدمرتضی نوعی باغبان، سیدعلیرضا آقاحسینی و سیدجواد امام جمعه‌زاده


اعتیاد اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر کرمان/ سوده مقصودی و سمیرا تندولی


مدل معادلات ساختاری رابطه مؤلفه‌های دینداری با مؤلفه‌های سلامت اجتماعی دانشجویان/ مجید کفاشی..

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها