کد خبر:۱۱۷
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۰

چهارمین شماره فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی منتشر شد

چهارمین شماره فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی پژوهشکده تحقیقات راهبردی منتشر شد

فهرست مطالب


ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد / حسین شریفی طرازکوهی و ساسان مدرس سبزواری


مداخله براساس دعوت در ناآرامی‌های داخلی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر قضیه بحرین /فریده شایگان


چالش‌های سازمان ملل متحد در دموکراسی‌سازی جوامع قومی ـ مذهبی (موارد مطالعه پس از جنگ سرد در افریقا) /قدرت احمدیان و ندا حیدری


جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران /حسین کریمی‌فرد


چالش در سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپایی و امریکا /سعید خالوزاده


تأثیر رقابت و همکاری اعضای اصلی سازمان شانگهای در اهداف و عملکرد آن؛ 2013-2001 /رضا سیمبر و مهدی هدایتی شهیدانی


نقد کتاب؛ سازمان‌های بین‌المللی و حکمرانی جهانی /نسرین مصفا

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها