کد خبر:۱۱۱۱
۱۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۰
فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی که از بهار ۱۳۹۱ راه اندازی شده است به استناد شماره ٣٥١١/١٨/١٢ مورخ ١٣٩٢/٣/١٢ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای مرتبه علمی-پژوهشی است.

وب سایت و سامانه مستقل این فصلنامه: http://rahbordfarhangi.csr.ir/

ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها