پژوهشکده‌مجازی

بخش پژوهشکده مجازی سایت پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکانی نوین است که با به کار‌گیری توان علمی پژوهشی جوانان نخبه کشور قرار است گامی مهم در راستای اعتلا ، بهبود و استفاده کاربردی از پژوهش های علمی و تخصصی بردارد.

این بخش بزودی راه اندازی خواهد شد.