اوقات الصلاة
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۱۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۱۹
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۳۹
غروب آفتاب
۱۹:۳۳:۲۳
اذان مغرب
۱۹:۵۰:۴۹