جلسه مهارتهای سیاستگذاری

جلسه مهارتهای سیاستگذاری

تاریخ : ٥ مرداد ١٣٩٣ موضوع : استراتژیک برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷
دیدار آقای مارک اوت مشاور وزیر خارجه بلژیک با دکتر عباس ملکی

دیدار آقای مارک اوت مشاور وزیر خارجه بلژیک با دکتر عباس ملکی

تاریخ : ٦ مرداد ١٣٩٣ موضوع : استراتژیک برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷
گزارش خبری نشست تخصصی خزر با موضوع:

گزارش خبری نشست تخصصی خزر با موضوع: "مسائل سیاسی خزر"

تاریخ : ٢٦ مرداد ١٣٩٣ موضوع : استراتژیک برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷