گزارش جلسه دریای خزر: منافع روسیه و آینده آن

گزارش جلسه دریای خزر: منافع روسیه و آینده آن

تاریخ : ٧ خرداد ١٣٩٣ شركت كنندگان : دکتر محمود رضا گلشن پژوه موضوع : امنیت برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷
مهارتهای نو

مهارتهای نو

تاریخ : ١٩ خرداد ١٣٩٣ موضوع : سخنرانی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷
گزارش نشست علمی- تخصصی با عنوان «امنیت انرژی و نقش جدید آمریکا»

گزارش نشست علمی- تخصصی با عنوان «امنیت انرژی و نقش جدید آمریکا»

تاریخ : ٢٦ خرداد ١٣٩٣ موضوع : انرژی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷