سمینار یک روزه

سمینار یک روزه"ابعاد بین‌المللی و حقوقی تجاوز اسرائیل به غزه و سناریوهای پیش‌رو" برگزار می‌شود

تاریخ : ١ دی ١٣٨٧ موضوع : مناقشات منطقه‌ای برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات سازمانهای بین‌المللی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷
دیپلماسی آب: جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه

دیپلماسی آب: جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه

تاریخ : ٤ اسفند ١٣٨٧ موضوع : همکاری‌های منطقه‌ای برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷
سمینار بررسی سند وضعیت هسته‌ای آمریکا (NPR)

سمینار بررسی سند وضعیت هسته‌ای آمریکا (NPR)

تاریخ : ٧ اردیبهشت ١٣٨٩ شركت كنندگان : دکتر رحمان قهرمانپور / امیرحسین زمانی‌نیا / دکتر ابراهیم متقی موضوع : مسائل هسته‌ای برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات آینده پژوهی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۷