سمینار بررسی مقایسه‌ای عملکرد بخش محیط زیست ایران و سایر کشورهای جهان

سمینار بررسی مقایسه‌ای عملکرد بخش محیط زیست ایران و سایر کشورهای جهان

تاریخ : ٤ شهريور ١٣٨٧ موضوع : محیط زیست برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات سیاست گذاری و پایداری
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸
سمینار «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت نیل به توسعه پایدار»

سمینار «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت نیل به توسعه پایدار»

تاریخ : ٢٥ آذر ١٣٨٧ موضوع : محیط زیست برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات سیاست گذاری و پایداری
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸
کنفرانس هسته‌ای شدن خاورمیانه و اروپا

کنفرانس هسته‌ای شدن خاورمیانه و اروپا

تاریخ : ١ فروردين ١٣٨٦ موضوع : هسته‌ای شدن خاورمیانه و اروپا برگزارکننده : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸