گزارشات و مقالات
نگرانی غربی‌ها و بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان

نگرانی غربی‌ها و بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان

تاریخ : بهمن ١٣٩٢ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی موضوع : سازمان‌های منطقه‌ای
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
چالش‌های جدایی‌طلبی در اتحادیه اروپا: مطالعه موردی منطقه کاتالونیا

چالش‌های جدایی‌طلبی در اتحادیه اروپا: مطالعه موردی منطقه کاتالونیا

تاریخ : مهر ١٣٩٤ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل موضوع : سیاسی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹