گزارشات و مقالات
نگاهی به محورهای جدیدترین گزارش احمد شهید (اسفند ١٣٩١)

نگاهی به محورهای جدیدترین گزارش احمد شهید (اسفند ١٣٩١)

تاریخ : اردیبهشت ١٣٩٢ نویسنده(گان) : دکتر محمود رضا گلشن پژوه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر موضوع : حقوق بشر
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
نگاهی به اجلاس ٢٢ شورای حقوق بشر و پیامدهای آن برای دیپلماسی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به اجلاس ٢٢ شورای حقوق بشر و پیامدهای آن برای دیپلماسی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : خرداد ١٣٩٢ نویسنده(گان) : دکتر محمود رضا گلشن پژوه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر موضوع : حقوق بشر
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
نخبگان ایران؛ حقوق بین‌الملل و اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور

نخبگان ایران؛ حقوق بین‌الملل و اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور

تاریخ : تير ١٣٩٢ نویسنده(گان) : بهزاد خوش‌اندام تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل موضوع : حقوق بشر
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
تأملی بر ریشه‌های بحران در سوریه

تأملی بر ریشه‌های بحران در سوریه

تاریخ : دی ١٣٩٢ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی موضوع : امنیت
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
نگرانی غربی‌ها و بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان

نگرانی غربی‌ها و بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان

تاریخ : بهمن ١٣٩٢ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی موضوع : سازمان‌های منطقه‌ای
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
چالش‌های جدایی‌طلبی در اتحادیه اروپا: مطالعه موردی منطقه کاتالونیا

چالش‌های جدایی‌طلبی در اتحادیه اروپا: مطالعه موردی منطقه کاتالونیا

تاریخ : مهر ١٣٩٤ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل موضوع : سیاسی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹