گزارشات و مقالات
اجلاس سران اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری شصتمین سالگرد تاسیس پیمان رم: روندها و تحلیل‌ها

اجلاس سران اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری شصتمین سالگرد تاسیس پیمان رم: روندها و تحلیل‌ها

تاریخ : ٢٣ اسفند ١٣٩٥ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
ابراهیم باقری
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۱
پیامدهای داخلی و منطقه‌ای انتخابات پارلمانی ارمنستان

پیامدهای داخلی و منطقه‌ای انتخابات پارلمانی ارمنستان

تاریخ : ١٣ فروردین ١٣٩٦ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
ولی کوزه‌گر کالجی
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۱
نگاهی به محورهای جدیدترین گزارش احمد شهید (اسفند ١٣٩١)

نگاهی به محورهای جدیدترین گزارش احمد شهید (اسفند ١٣٩١)

تاریخ : اردیبهشت ١٣٩٢ نویسنده(گان) : دکتر محمود رضا گلشن پژوه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر موضوع : حقوق بشر
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
نگاهی به اجلاس ٢٢ شورای حقوق بشر و پیامدهای آن برای دیپلماسی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به اجلاس ٢٢ شورای حقوق بشر و پیامدهای آن برای دیپلماسی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : خرداد ١٣٩٢ نویسنده(گان) : دکتر محمود رضا گلشن پژوه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر موضوع : حقوق بشر
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
نخبگان ایران؛ حقوق بین‌الملل و اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور

نخبگان ایران؛ حقوق بین‌الملل و اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور

تاریخ : تير ١٣٩٢ نویسنده(گان) : بهزاد خوش‌اندام تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل موضوع : حقوق بشر
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
تأملی بر ریشه‌های بحران در سوریه

تأملی بر ریشه‌های بحران در سوریه

تاریخ : دی ١٣٩٢ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی موضوع : امنیت
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹