گزارشات و مقالات
فعالیت‌های موشکی هند در رقابت با پاکستان

فعالیت‌های موشکی هند در رقابت با پاکستان

تاریخ : ١٩ اسفند ١٣٩٥ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
اسماعیل بشری
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۲
اجلاس مالت ٢٠١٧ با محوریت بحران پناهجویان

اجلاس مالت ٢٠١٧ با محوریت بحران پناهجویان

تاریخ : ٢٣ اسفند ١٣٩٥ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
ابراهیم باقری
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۲
واکنش‌های جهانی به آزمایش موشکی ایران و دورنمای تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی

واکنش‌های جهانی به آزمایش موشکی ایران و دورنمای تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی

تاریخ : ١٠ اسفند ١٣٩٥ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
زهرا دولتخواه
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۲
انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٧ فرانسه: روند ها و تحولات

انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٧ فرانسه: روند ها و تحولات

تاریخ : ١٧ اسفند ١٣٩٥ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
ابراهیم باقری
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۲
اجلاس سران اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری شصتمین سالگرد تاسیس پیمان رم: روندها و تحلیل‌ها

اجلاس سران اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری شصتمین سالگرد تاسیس پیمان رم: روندها و تحلیل‌ها

تاریخ : ٢٣ اسفند ١٣٩٥ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
ابراهیم باقری
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۱
پیامدهای داخلی و منطقه‌ای انتخابات پارلمانی ارمنستان

پیامدهای داخلی و منطقه‌ای انتخابات پارلمانی ارمنستان

تاریخ : ١٣ فروردین ١٣٩٦ تهیه شده در : معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل
ولی کوزه‌گر کالجی
تاریخ انتشار : ۹۶/۰۲/۱۱