گزارشات و مقالات
تعهدات ایالات متحده امریکا در برجام در زمینه لغو تحریم‌های تجاری

تعهدات ایالات متحده امریکا در برجام در زمینه لغو تحریم‌های تجاری

تاریخ ارائه گزارش: ٨ اردیبهشت ١٣٩٥
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
بررسی طرح جرم سیاسی

بررسی طرح جرم سیاسی

تاریخ ارائه گزارش: ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٥
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در ایران؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در ایران؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

تاریخ ارائه گزارش: ١٩ خرداد ١٣٩٥
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
چالش‌های پیشگیری از جرایم سایبری

چالش‌های پیشگیری از جرایم سایبری

تاریخ ارائه گزارش: ٢ تیر ١٣٩٥
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹
سلب تابعيت آيه الله شيخ عيسي قاسم توسط دولت بحرين از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق بشر

سلب تابعيت آيه الله شيخ عيسي قاسم توسط دولت بحرين از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق بشر

تاریخ ارائه گزارش: ٦ تیر ١٣٩٥، در ١٤ فوريه ٢٠١١ (٢٥ بهمن ١٣٨٩) نخستین روز از اعتراض‌های
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۹